10 Taong Nagising Habang Inooperahan


May mga tao na nagigising habang inooperahan ang usual na nakaranas ng trauma dito. Marami sa kanila ang nararamdaman ang hiwa at tahi ng doctor. Sa kasamaang palad wala silang masabihan ng kanilang paghihirap na kinakaharap, binibigyan kasi sila ng gamot para sila ma paralyze habang inooperahan pero walang epekto. 10. Carol Weihrer 9. Donna Penner 8. Sidney Williams 7. Jennie Smith 6. Caroline Coote 5. Hector Alonso 4. Diana Todd 3. Ms. Y 2. Alexandra Bythell 1. Sherman Sizemore Follow us on: https://www.pinoycircle.com https://facebook.com/pinoycirclemedia https://twitter.com/pinoycircle https://instagram.com/pinoycircle

Post a Comment

0 Comments